Jezioro Wilkowskie

Położone jest w południowej części Pojezierza Lubuskiego

Jezioro Wilkowskie – położone jest w południowej części Pojezierza Lubuskiego, na terenie Równiny Torzymskiej, w dnie rynny glacjalnej. Zasilane jest wodami podziemnymi i poprzez bezpośredni spływ powierzchniowy, a odwadniane przez niewielki ciek – Borowiankę. Powierzchnia zlewni Jeziora Wilkowskiego do przekroju na odpływie z jeziora wynosi 22,5 km² i mieści się w całości w granicach gminy Świebodzin. Na jej obszarze leżą dwie miejscowości: Wilkowo i Ługów.

Jezioro Wilkowskie charakteryzuje się wodą dobrą, naturalną, I kategorią odporności na wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych.

Jezioro użytkowane jest przez Gospodarstwo Rybackie w Zbąszyniu. Całoroczną funkcją jeziora jest ekstensywna gospodarka rybacka, natomiast w okresie letnim pełni ono również funkcję wypoczynkową. Nad jeziorem zlokalizowany jest jeden ośrodek wypoczynkowy. Jezioro pozbawione jest bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń. Ścieki z istniejącego ośrodka wypoczynkowego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Wilkowskie

0 recenzji do Jezioro Wilkowskie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 11 397 razy