5 z 5 Miejsc · Szczaniec

Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Administracyjnie należy do powiatu świebodzińskiego, stanowiąc jego wschodni fragment. Z gospodarczego punktu widzenia położenie gminy jest korzystne, a istniejąca sieć dróg powiązana z drogami o znaczeniu krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjającym w obsłudze transportowej.