Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

im. Jana Pawła II

1825 – Powstała pierwsza ewangelicka szkoła w Smardzewie.

Wrzesień 1945 – Nauczycielka Wanda Banachowa przystąpiła do organizowania szkoły po II wojnie światowej.
Około Wszystkich Świętych podzielono dzieci na pięć grup. Zorganizowano I klasę rocznika 1937 oraz klasę I przyspieszoną z dalszych roczników a także klasy II, III i IV.

1 kwietnia 1946 – Z Bukowa przybyła druga nauczycielka Ludmiła Nieglujewicz.

6 kwietnia 1946 – Poświęcenie odremontowanego budynku szkolnego.
Dużym problemem był w pierwszym powojennym roku szkolnym brak podręczników i materiałów piśmiennych. Nauczyciele w nauce czytania posługiwali się książkami z literatury polskiej, które cudem przetrwały okupację, natomiast na innych przedmiotach musiała wystarczyć wiedza nauczyciela i umiejętność jej przekazania.

Wrzesień 1946 – Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Wanda Banach wyjechała na teren kuratorium białostockiego, a przybyła Maria Romuk z kuratorium krakowskiego.
W tym czasie w szkole zaczęto realizować program sześciu klas.

1 września 1947 – Przybył ze Szkoły Podstawowej z Jezior nauczyciel Henryk Korwel i objął kierownictwo Szkoły Podstawowej w Smardzewie.
W roku szkolnym 1947/1948 do szkoły uczęszczało 109 dzieci. Wówczas troje nauczycieli realizowało program siedmiu klas.

28 czerwca 1948 – Pierwszy raz w dziejach szkoły ukończyła ją klasa siódma i z tej okazji rozdane zostały świadectwa ukończenia szkoły pierwszym jej absolwentom.
W sierpniu tegoż samego roku odbyły się egzaminy wstępne do gimnazjum w Świebodzinie i wszyscy uczniowie – absolwenci tutejszej szkoły – zostali przyjęci. Egzamin wykazał – według Komisji Egzaminacyjnej – dobre przygotowanie młodzieży.

1958 – Dyrekcja szkoły otrzymała Tymczasowe Orzeczenie z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świebodzinie – Wydział Oświaty w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Smardzewie (obwód szkoły to miejscowości Smardzewo, Opalewo, Nowinki i Brudzewo).

1966 – W związku z dużą ilością dzieci oddano drugi budynek szkolny (po drugiej stronie ulicy), w którym przygotowano trzy klasy.

1972 – Wyremontowano i przekazano szkole budynek Gminnej Rady Narodowej. Od tej pory szkoła miała świetlicę, nowe cztery klaso – pracownie na parterze i cztery na piętrze.

1973 – Wydzielono i wyposażono osobne pomieszczenie dla ogniska przedszkolnego.

1974 – Zlikwidowano czteroklasowe szkoły podstawowe w Wolimierzycach i Koźminku. W związku z tym zorganozowano dowóz dzieci do Szkoły Zbiorczej w Smardzewie.

W latach osiemdziesiątych dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i społeczność wiejska podjęli starania o zezwolenie na budowę nowej szkoły w Smardzewie. Budynki, w których mieściły się klasy, były już bardzo stare, sypał się z nich tynk, pękały sufity,  w pomieszczeniach było bardzo zimno. W 1992  roku wydano zezwolenie na budowę nowej szkoły. W niemałej mierze do uzyskania zezwolenia przyczynił się ksiądz Gabriel Stożek.

31 sierpnia 1997 – Uroczyste otwarcie nowej szkoły, jej poświęcenie, nadanie imienia oraz przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru dyrektorowi szkoły. W uroczystości udział wzięli: biskup Edward Dajczak (absolwent smardzewskiej szkoły), burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, wójt gminy Szczaniec Ryszrd Matyjaszkojć, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność lokalna.

2000 – Oddano do użytku salę gimnastyczną.

Źródło: pspsmardzewo.edupage.org

0 recenzji do Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 13 316 razy