Urząd Gminy w Szczańcu

Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego

Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Administracyjnie należy do powiatu świebodzińskiego, stanowiąc jego wschodni fragment i graniczy z następującymi gminami:

od strony wschodniej z gminą Zbąszynek (powiat świebodziński)
od strony południowej z gminami Babimost i Sulechów (powiat zielonogórski)
od strony zachodniej z gminą Świebodzin (powiat świebodziński)
od strony północnej z gminą Trzciel (powiat międzyrzecki).
Odległość siedziby gminy – wsi Szczaniec do sąsiednich miejscowości wynosi:

Świebodzin – ok. 10 km, przez Myszęcin – 12 km.
Zielona Góra – 45 km
Swiecko (przejście graniczne z Niemcami) – ok. 80 km
Sulechów – ok. 25 km
Babimost – ok. 24 km
lotnisko Babimost – ok. 27 km
Zbąszynek – ok. 21 km
Międzyrzecz – ok.35 km
Gmina położona jest na Pojezierzu Lubuskim, w obrębie dwu jednostek morfologicznych:

Obniżenia Obry Leniwej (Gniłej), część wschodnia
Wzgórz Osieńsko – Sulechowskich, część zachodnia
Przez teren gminy (na osi wschód – zachód) oraz przez wieś Szczaniec przebiega linia kolejowa o znaczeniu magistralnym Warszawa – Poznań – Rzepin – Frankfurt n / Odrą – Berlin. W odniesieniu do gminy linia ta ma charakter tranzytowy.

Bardzo ważne znaczenie w obsłudze komunikacyjnej gminy posiada droga krajowa nr 2 (E 30) Warszawa – Poznań – Świecko (przejście graniczne z Niemcami) przebiegająca przez północną część gminy i omijająca od strony południowej wieś Myszęcin. Odległość między wsiami Szczaniec i Myszęcin wynosi – 3 km. Ponadto ważną rolę w tej obsłudze odgrywa droga wojewódzka nr 303 Świebodzin – Smardzewo – Babimost – Wolsztyn, zapewniająca dojazd do lotniska Babimost oraz do drogi krajowej nr 32 Sulechów – Poznań.
Układ dróg stwarza korzystne powiązanie komunikacyjne we wszystkich kierunkach, a przede wszystkim w kierunku wschodnim do Poznania i Warszawy oraz zachodnim do drogowego przejścia granicznego z Niemcami w Świecku.

Z gospodarczego punktu widzenia położenie gminy jest korzystne, a istniejąca sieć dróg powiązana z drogami o znaczeniu krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjającym w obsłudze transportowej.

Źródło: facebook.com

0 recenzji do Urząd Gminy w Szczańcu

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 15 287 razy