Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Przyroda regionu, a także wielokulturowe, interesujące dzieje obszaru świebodzińskiego ilustrowane bogatymi i cennymi zbiorami lokalnymi.

Muzeum Regionalne Świebodzin od wielu lat zajmuje się przybliżaniem historii i kultury regionu. Samo Muzeum powstało w 1971 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej, które jest właścicielem obiektu, odpowiedzialnym za jego działania oraz ekspozycje. Muzealne kolekcje przybliżają dzieje regionu oraz Ziemi Lubuskiej, a zgromadzone muzealne unikaty prezentowane są w równie unikalnym otoczeniu, jakie stanowią późnogotyckie i renesansowe wnętrza miejscowego ratusza.

Ze względu na swoje geograficzne położenie Muzeum skupia się na ukazaniu skomplikowanej historii regionu, która jest tożsama z historią pogranicza Wielkopolski i Śląska. Wielowątkowość prezentowanych zagadnień ma bezpośrednie przełożenie na przybliżenie zwiedzającym tradycji przemysłowych i handlowych, z jakich słynął Świebodzin. Muzeum pokazuje również dzieje browarnictwa i miejscowego sukiennictwa. Ze względu na silny związek z migracjami i repatriacjami po II wojnie światowej istotną częścią stałej ekspozycji są dzieje ludności, która napłynęła do regionu głównie z centralnej Polski.

Oprócz wystaw stałych w ciągu roku organizowane są tu również wystawy czasowe o zróżnicowanej tematyce. Kolejnym wystawom towarzyszą warsztaty, spotkania autorskie, koncerty oraz zajęcia edukacyjne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które mogą również brać udział w cyklicznych konkursach, organizowanych przez Muzeum.

Miejsce wyświetlono 13 347 razy