Aktualności

Świebodzińska Rodzina 3+

Świebodzińska Rodzina 3+

Program „Świebodzińska Rodzina 3+”

Adresatami Programu są członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzin, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, o następujących siedmiu pierwszych cyfrach 0808053.

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych składa adresowany do Burmistrza Świebodzina wniosek o wydanie Karty, który można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie, pl. Wolności 14.

Wzór karty

Po odbiór Karty należy zgłosić się po otrzymaniu wiadomości SMS, informującym o możliwości odbioru zamówionych Kart Dużej Rodziny z dokumentem tożsamości do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, pl. Wolności 14
pok. 1A, tel. 68 475 08 22
pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:20 – 15:20

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły