Artykuły

Fachowa pomoc w prowadzeniu firmy

Fachowa pomoc w prowadzeniu firmy

Samodzielne prowadzona szeroko pojęta księgowość wiąże się z koniecznością posiadania obszernej wiedzy, czasu i doświadczenia. Wystarczy małe niedopatrzenie, aby mieć mniej lub bardziej poważne problemy. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na powierzenie tego zadania zewnętrznej firmie w postaci biura rachunkowego.

Usługodawca jest w stanie zająć się nie tylko podatkami, księgowaniem i sprawami urzędowymi, ale też archiwizowaniem faktur i ściganiem zalegających z płatnościami kontrahentów. Jest wiele korzyści płynących z korzystania z usług biur rachunkowych. Czas najwyższy je poznać.

Dlaczego współpracowanie z biurem rachunkowym jest dobrym rozwiązaniem?

Tylko prawidłowo prowadzona księgowość jest w stanie uchronić przedsiębiorcę przed problemami z Urzędem Skarbowym w przyszłości. Wystarczy jakiś błąd czy niedociągnięcie, które może skutkować poważnymi stratami finansowymi i nawet zaważyć o dalszym istnieniu firmy. Powierzenie prowadzenia księgowości zewnętrznej firmie sprawia, że możliwe jest przeprowadzenie kontroli w lokalu wybranego biura rachunkowego. Urząd skarbowy musi oczywiście zostać o tym fakcie powiadomiony, a przedsiębiorca uzyskać akceptację podmiotu kontrolującego.

Biuro rachunkowe jest zobowiązane do zapewnienia dostępu do ksiąg podatkowych. Podczas przeprowadzanej kontroli musi udzielić wszelkich wyjaśnień związanych z kontrolowanym przedmiotem, dostarczyć żądane dokumenty kontrolującemu i zapewnić mu odpowiednie warunki do pracy. Jeśli któraś ze stron będzie utrudniała kontrolę, to może zostać nałożona kara (odpowiedzialność karna skarbowa). Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na korzyść powierzenia księgowości biurowi rachunkowemu przemawia to, że jest to duża oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla średnich i dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm. W biurze rachunkowym pracują wykwalifikowane i doświadczone osoby. Dodatkowo współpracuje ono z ekspertami z wielu dziedzin, dzięki czemu jest w stanie pomóc klientowi w niemalże każdej kwestii. Możliwe jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia prawników, doradców i asystentów podatkowych, ekspertów telefonicznych czy ekspertów dedykowanych.

Coraz więcej biur rachunkowych oferuje kompleksowe usługi, które nie obejmują wyłącznie aspektu rachunkowego i podatkowego. Klienci mogą liczyć na pomoc związaną z prawem, administracją i organizacją. Nie trzeba nawet odwiedzać osobiście siedziby biura dzięki zdalnemu dostępowi do wszystkich danych. Można je sprawdzić online w dowolnym miejscu i czasie.

Co jeszcze przemawia za wybraniem biura rachunkowego?

Biura rachunkowe korzystają z nowoczesnych technologii, dzięki czemu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do rozbudowanych systemów księgowości online i to bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Możliwe jest korzystanie z nich, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Wgląd do wszystkich danych możliwy jest z poziomu urządzeń stacjonarnych i mobilnych typu laptop czy smartfon.

Licencjonowani księgowi gwarantują pełne wsparcie klientom – zarówno w sprawach podatkowych i księgowych, jak również urzędowych. Bardzo istotną kwestią jest posiadanie przez biuro rachunkowe polisy ubezpieczeniowej. Jest to dla firmy zabezpieczenie przed ewentualnymi błędami i nieprawidłowymi działaniami ze strony usługodawcy. Ważne jest to, aby korzystać wyłącznie z usług licencjonowanych biur, które mają wykupioną polisę i cieszą się renomą na rynku.

Publikacja powstała przy współpracy z Biurem Rachunkowym Credo Tax z Poznania oferującym usługę księgowości dla małych, średnich i dużych firm.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły