Artykuły

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych – Gmina Świebodzin 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych – Gmina Świebodzin 2021 r.

Od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Świebodzin świadczyć będzie firma: B+C EKO-ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą Nowy Świat 17, 66-100 Sulechów.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z udziałem dwóch Podwykonawców:
  1. TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk, Ołobok – w zakresie odbioru odpadów z terenów wiejskich Gminy Świebodzin i odpadów wielkogabarytowych z terenów wiejskich oraz miejskich: zabudowa jednorodzinna
  2. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świebodzinie – w zakresie odbioru odpadów z terenu miasta Świebodzin.

Wioski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Świebodzin 2021 r.

Miasto

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Świebodzin 2021 r.

Jak segregować? Zasady segregacji na 5 frakcji.

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Świebodzin zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki odpadów selektywnie zebranych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej wyposażeni zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych ciąży na właścicielu nieruchomości. Pojemność pojemnika powinna być dostosowana do liczby osób, które z niego korzystają, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała nr XVIII-267-2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 maja 2020 r.).
Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
  1. nie więcej niż 4 osoby – pojemnik 120l;
  2. nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – pojemnik 240l;
  3. nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – pojemnik 240l i 120l;
  4. nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 2 pojemniki po 240l.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie pojemników dezynfekcji i czyszczeniu preparatami biodegradowalnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy. Miejsca ustawienia pojemników muszą być łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły