Artykuły

Indywidualne Konto Emerytalne. Jak działa IKE? Czy warto z niego skorzystać?

Indywidualne Konto Emerytalne. Jak działa IKE? Czy warto z niego skorzystać?

Indywidualne konto emerytalne to osobiste konto, na które możemy odkładać pieniądze poza obowiązkowymi składkami emerytalnymi do ZUS. IKE pozwala na zwiększenie emerytury oraz zabezpieczenie swojej przyszłości. Jak działa IKE? Czy warto z niego skorzystać? Odpowiedzi na te pytania, znajdą państwo w poniższym artykule.

Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne konto emerytalne jest jednym z filarów polskiego systemu emerytalnego. Do niedawna pierwszym filarem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pobierający składki emerytalne, a drugim filarem Otwarte Fundusze Emerytalne. Po likwidacji OFE polski system emerytalny można podzielić na ZUS i pozostałe prywatne rozwiązania: IKE, Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz IKZE.  Założenie indywidualnego konta emerytalnego, pozwala na odłożenie dodatkowych pieniędzy, poza państwową emeryturą z ZUS-u.

Na IKE można rocznie wpłacić maksymalnie trzykrotność średniej krajowej pensji brutto. W roku 2020 roku średnia pensja brutto wynosi 5 184 zł, co oznacza, że w ciągu tego roku będziemy mogli wpłacić na Indywidualne Konto Emerytalne maksymalnie 15 552 zł. Odkładanie pieniędzy na konto z roku na rok, aż do emerytury pozwoli na zabezpieczenie swojego życia emerytalnego. Atutem IKE jest zwolnienie dochodów uzyskanych z tytułu lokowania środków emerytalnych z 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne konto emerytalne może założyć każdy kto ukończył 16 lat. Założenie konta jest dobrowolne. Jeśli założymy konto, będziemy mogli wpłacać pieniądze tylko na nie. Nie ma możliwości posiadania dwóch kont oraz posiadania wspólnego konta małżeńskiego. Każda osoba, chcąca wpłacać pieniądze na IKE, musi posiadać swoje, osobiste konto.

Decydując się na założenie IKE, należy wybrać instytucję finansową, która będzie odpowiedzialna za gromadzenie naszych pieniędzy. To, co będzie się działo z naszymi pieniędzmi, zależy od instytucji, którą wybierzemy. Pieniądze te możemy dla przykładu wpłacić do banku w formie lokaty, co da nam gwarancję, że wartość naszych oszczędności nie zostanie pomniejszona. Instytucjami, do których możemy się zgłosić, są:

  • fundusz inwestycyjny: (konto emerytalne w formie funduszu inwestycyjnego),
  • biuro maklerskie: (konto emerytalne w formie rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim),
  • zakład ubezpieczeń: (konto emerytalne w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym),
  • Bank: (konto emerytalne w formie lokaty bankowej).

Jak należy wpłacać pieniądze na Indywidualne Konto Emerytalne?

Założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego nie oznacza, że co miesiąc będziemy musieli obowiązkowo wpłacać wygórowaną kwotę, a jeśli tego nie zrobimy, będą nam grozić konsekwencje karne. O tym, jak często oraz jakie kwoty będziemy wpłacać na IKE, decydujemy sami. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy w stanie dokonać wpłaty na konto, uzbierane przez nas pieniądze nie przepadną, a będą dalej pomnażane. Prowadząc IKE, nie musimy się martwić o to, że przykładowo po utracie pracy nie będziemy mieć pieniędzy, które moglibyśmy odłożyć. W związku z tym możemy wpłacać pieniądze raz na rok lub przez lata nie wpłacać żadnej kwoty.

Warta odnotowania jest maksymalna suma, którą możemy wpłacić na konto w ciągu roku, równa trzykrotności średniej krajowej pensji brutto. Jeśli wpłacimy na konto więcej niż maksymalna kwota, pieniądze te nie zostaną dodane do naszego konta emerytalnego. W takiej sytuacji instytucja finansowa, prowadząca nasze konto, ma obowiązek zwrócić nam te pieniądze lub odłożyć je na osobny rachunek, w którym będą w odkładane dodatkowe pieniądze, poza IKE.

Jakie są warunki wypłacania pieniędzy z Indywidualnego Konta Emerytalnego?

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym, możemy wypłacać w każdym momencie, jednak będziemy musieli zapłacić podatek od zysków. Pieniądze z IKE możemy wypłacić bez płacenia podatku w dwóch sytuacjach:

  • Po osiągnięciu wieku 60 lat,
  • W przypadku nabycia uprawnień emerytalnych i osiągnięcia 55 roku życia.

Drugi przypadek zakłada spełnienie dodatkowego warunku, którym jest dokonywanie wpłat na IKE przez minimum 5 lat, albo wpłacenie ponad połowy środków w przeciągu 5 lat przed decyzją o ich wypłaceniu.

Jeśli chcemy wypłacić wszystkie środki z IKE po spełnieniu dwóch podanych wyżej warunków, wypłaty tej możemy dokonać jednorazowo lub na raty. W takiej sytuacji, po wypłacie środków, nawet jeśli jest to jedna rata, nie możemy dokonywać kolejnych wpłat na konto, nie możemy również założyć ponownie konta IKE. Wypłaty całej kwoty bądź pierwszej raty, należy dokonać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

Co dzieje się z odłożonymi pieniędzmi, w przypadku śmierci właściciela konta IKE?

Pieniądze odkładane na IKE są osobistymi oszczędnościami osoby, która założyła konto, dlatego też w przypadku śmierci takiej osoby, pieniądze przekazuje się wyznaczonym przez właściciela konta osobom. Osoby, które otrzymają pieniądze z naszego konta, po naszej śmierci, wskazuje się podczas podpisywania umowy z instytucją finansową. Ważne jest to, że w trakcie prowadzenia konta emerytalnego, możemy zmienić osoby, które dostaną zgromadzone środki.  Jeśli jednak nie wyznaczymy takich osób, pieniądze z konta zostaną dopisane do naszego spadku. Osoba, która zostanie wskazana jako biorca środków zmarłego, posiada trzy możliwości zarządzania pieniędzmi. Pierwszą z nich jest wypłata środków, a drugą przesłanie pieniędzy na swoje indywidualne konto emerytalne. Trzecią  opcją jest przesłanie pieniędzy do pracowniczego programu kapitałowego, czyli zwiększenie swoich oszczędności emerytalnych.

źródło: Co to jest Indywidualne Konto Emerytalne? – zaradnyfinansowo.pl

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły