Mury obronne

Obwarowania miejskie powstawały od XIV w. W XVI

Obwarowania miejskie powstawały od XIV w. W XVI W. miasto otoczone było murem obronnym z dwunastoma basztami i trzema bramami wjazdowymi, okolone szeroką fosą. W połowie XVIII w. rozpoczęto stopniową rozbiórkę obwarowań. Do dziś przetrwały trzy baszty oraz fragmenty, murów i fosy – najlepiej zachowane odcinki znajdują się  przy ul. Parkowej, ul. Okrężnej i ul. Szpitalnej.

Mury obronne, z początku XIV wieku; zachowały się fragmenty murów miejskich z XIV-XVI wieku, trzech baszt oraz fragmenty pozostałości fosy. Umocnienia miasta zaczęto wznosić od końca XIV wieku, najpierw z kamienia polnego później z cegły. W końcu XVI wieku całe miasto otoczone było murami z dwunastoma basztami i trzema bramami wjazdowymi. Od XVIII wieku, kiedy to obwarowania zaczęły tracić swoje znaczenie militarne, rozpoczęła się ich likwidacja. Najpierw osuszono fosę, potem rozbierano mury obronne a materiał budowlany wykorzystano do wznoszenia nowych budynków

0 recenzji do Mury obronne

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 13 114 razy

Reklama