Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie

Szkoła znajduje się w pałacu z XVIII wieku

Szkoła znajduje się w pałacu z XVIII wieku, który został przebudowany w końcu XIX wieku.

Wieś Niekarzyn

Wieś Niekarzyn powstała prawdopodobnie w XIII wieku, lecz ślady osadnictwa są jeszcze starsze. Pierwsza wiadomość źródłowa o Niekarzynie pochodzi z 1365 roku. Była wtedy wsią parafialną. Właściciele wsi w okresie średniowiecza nie są znani. Zabudowa w większości pochodzi z przełomu XIX/XX wieku. Zachował się pałac z XVIII wieku, przebudowany w końcu XIX wieku, dwór z XVIII wieku oraz dwa folwarki z 2 polowy XIX wieku. Kościół, który stał pośrodku placu wiejskiego, został uszkodzony w czasie ostatniej wojny i rozebrany.

Powrót do szkolnych lat

Dnia 15 maja odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w latach 1959 – 1960. Wzięło w nim udział 18 osób z różnych stron Polski i świata. Goście witali innych serdecznymi okrzykami radość, nie zabrakło przy tym uścisków. Wielu z przybyłych gości po raz pierwszy od bardzo dawna mogło wstąpić w przyjazne progi szkoły.

Część oficjalną zapoczątkowano dźwiękiem dzwonka szkolnego. Jak za dawnych lat wszyscy poczuli się jak by znów zasiadali w szkolnych ławach, a żeby tradycji stało się zadość sprawdzono listy obecności. Przy tej okazji absolwenci mogli przypomnieć sobie oceny, a nawet uwagi zapisane w dziennikach.

Następnie „byli uczniowie” udali się do sali wiejskiej, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Był to czas wspomnień, powrotu do szkolnych przyjaźni, wspólnych pamiątkowych zdjęć, wzruszeń. Wspólna zabawa – która upływała przy muzyce, wspomnieniach i odnawianiu znajomości.

Zródło: pspniekarzyn.skape.pl

0 recenzji do Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 7 806 razy