Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie

Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.

Jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej współpracy.

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka w atmosferze odpowiedzialności, kreatywności przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni.

Tworzymy warunki i klimat wychowawczy, zapewniający wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi i wrodzonym potencjałem oraz środowiskiem społecznym.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku radosne dzieciństwo poprzez aktywny udział w zabawach, spacerach, wycieczkach i konkursach. Przez cały rok kultywujemy typowe uroczystości przedszkolne, na które zapraszani są goście. Organizujemy festyny rodzinne oraz warsztatowe spotkania z rodzicami.

Czas pracy przedszkola od 6.00 do 16.00

(Od poniedziałku do piątku przez okres 11 miesięcy w ciągu całego roku szkolnego z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.)

W roku szkolnym 2017/2018 przerwa wakacyjna została wyznaczona na miesiąc sierpień.

0 recenzji do Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 17 703 razy