Artykuły

Rozliczanie umów o dzieło i zlecenie – czyli PIT-4

Rozliczanie umów o dzieło i zlecenie – czyli PIT-4

Rozliczanie umów o dzieło i zlecenie powinno odbywać się według reguł ściśle określonych przez polskie prawo. Związane z nimi obowiązki dotyczą zarówno podatnika, jak i strony wypłacającej świadczenie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą podpisującym umowy tego rodzaju, sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat deklaracji PIT-4 i jakie kroki możesz podjąć w szczególnych przypadkach.

Rozliczenie umowy o dzieło

Jeśli zatrudniasz osobę na podstawie umowy o dzieło, powinieneś rozliczać ją albo w postaci zaliczek na poczet rozliczenia umowy, albo po przekazaniu dzieła. Ta reguła dotyczy zarówno dzieł zamawianych regularnie, co pewien okres, jak i umów o dzieło zawieranych jednokrotnie. Wpłacanie zaliczek na podatek jest ściśle określone. Przychód z umowy ulega obniżeniu o koszty podatkowe. Pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 18%. Jeśli wykonawca nie złożył oświadczenia o stosowaniu podatku 32%, to zaliczka na podatek w trakcie całego roku obliczana jest w oparciu o 18% stopę, bez względu na wartość. Owe zaliczki trzeba przekazywać za poprzedni miesiąc do 20- go dnia każdego miesiąca. Wraz z zakończeniem roku na tej podstawie wystawiane są deklaracje podatkowe, czyli PIT-11 i PIT-4 do umów o dzieło i zlecenie. Błędy, które pojawiają się najczęściej w przypadku obu dokumentów, dotyczą pomyłek przy wypełnianiu formularzy. Wtedy zdarza się, że kwota wpisana na nich różni się od tej faktycznie wyliczonej i pobranej. Wielu przedsiębiorców, aby uniknąć tego typu problemów, decyduje się na program księgowy, który oblicza wartości uwzględniając wszelkie dodatkowe aspekty, takie jak ulgi, odliczenia oraz wysokość kwoty wolnej od podatku.

 

Szczególne sytuacje

W przypadku składania deklaracji PIT-4 może pojawić się szereg pytań, jeśli rozpatrywany przypadek nie jest typowy. Jedną z takich sytuacji jest otrzymanie kary umownej wynikającej z czynności kontrahenta. Wówczas wykonawca powinien traktować jej kwotę jako przychód pochodzący z innych źródeł. Jeśli dzieło było wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – kara umowna będzie przychodem tej firmy. Podobnie jest w przypadku wypłaty odsetek za nieterminową zapłatę wynagrodzenia. To również będzie przychód z innych źródeł. I tu także – jeśli dzieło było wykonywane w ramach firmy – odsetki stanowią przychód prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że odszkodowanie i kara umowna wypłacana przez wykonawcę dzieła nie mogą być traktowane, jako koszt uzyskania przychodów, a co za tym idzie – nie umieszcza się ich kwoty w deklaracji PIT po stronie kosztów. Taka zasada dotyczy zarówno wykonawców prywatnych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą. Można więc stwierdzić, że w ramach przychodów należy uwzględnić całą kwotę wynagrodzenia, która wynika z zawartej umowy. Kolejnym szczególnym przypadkiem są umowy o wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto. Ich nie należy uwzględniać w deklaracji PIT, powinny być rozliczane ryczałtem. Ważną informacją jest również to, że kilka umów o dzieło można łączyć w deklaracji. W takiej sytuacji w wierszu dotyczącym działalności wykonywanej osobiście trzeba wpisać sumy przychodów, kosztów, dochodów i zaliczek z wszystkich dokumentów PIT-11.

Masz problem z PIT-4 do umów o dzieło i zlecenie? Tu dowiesz się więcej o PIT-4 pomoc.wfirma.pl

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły