Świebodzińska Karta Seniora

Program „Świebodzińska Karta Seniora” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Świebodzin. Program promuje, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług.

Jak uzyskać Świebodzińską kartę seniora?

W celu otrzymania Świebodzińskiej Karty Seniora osoba uprawniona składa wniosek o wydanie Karty, który można złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej w Świebodzinie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, plac Wolności 14, 66-200 Świebodzin.

Druk wniosku dostępny jest w:

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Karta:

  • kierowana jest do seniorów w wieku 60 lat i powyżej, zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzin;
  • jest imienna, wydana bezterminowo oraz posiada unikalny numer;
  • wydawana jest bezpłatnie;
  • nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności;
  • ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom;
  • ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Wzór karty

Źródło: bip.wrota.lubuskie.pl/ops_swiebodzin/

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły