Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach gm. Lubrza, pow. świebodziński

Kościół w Mostkach wzniesiony został jako jednonawowy z wieloocznie zamkniętym prezbiterium i przylegającą od południa kwadratową wieżą. Bryła nawy kościoła nakryta została dachem dwuspadowym przechodzącym w wielopołaciowy w części prezbiterialnej. Wieżę zwieńczono dachem ośmiospadowym. Elewacja południowo-wschodnia kościoła opracowana została symetrycznie. Na jej osi elewacji wprowadzono trzykondygnacyjną wieżę ceglaną posadowioną na kamiennym cokole. W przyziemiu wieży znajduje się obramione portalem ostrołukowo przesklepione główne wejście do świątyni. Zostało ono zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiami o konstrukcji ramowo-płycinowej z przeszklonym nadświetlem. Nad wejściem, elewację wieży przepruto trzema poziomami symetrycznie wprowadzonych ostrołukowych okien. Boczne elewacje wieży zakomponowano podobnie, jednak przyziemia pozostawiono jako ściany pełne. Elewację nawy flankowano pilastrami. Po obu stronach wieży, w ścianie nawy kościoła, symetrycznie wprowadzono wysokie prostokątne okna. Analogiczne okna wprowadzono w elewację zachodnią komponując ją jako czteroosiową. W trzeciej osi wprowadzono wejście zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiami w konstrukcji ramowo-płycinowej. Elewacja północno-zachodnia utworzona została przez ściany prezbiterium. Skrajne ściany elewacji przepruto wysokimi prostokątnymi oknami. W osi elewacji, pomiędzy słupami, ryglami i zastrzałami, wprowadzono symetrycznie umieszczone niewielkie dwa okienka. Wschodnią elewację podłużną nawy zakomponowano analogicznie do przeciwległej, jednak tutaj dawny otwór wejściowy został zamurowany.

Jednoprzestrzenne wnętrze świątyni zamknięto pozornym sklepieniem o łuku eliptycznym. W kruchcie mieszczącej się w przyziemiu wieży, wprowadzono sklepienie klasztorne. Przestrzeń wnętrza wzbogacono emporami założonymi na kształt litery U. W wydzielonej części prezbiterialnej, oś widokową zamyka ołtarz. Większość elementów wyposażenia pochodzi z okresu powstania obecnej budowli. Wcześniejsza jest drewniana chrzcielnica, datowana na rok 1757, pochodząca z poprzedniej świątyni.

Kościół w Mostkach poświęcono na potrzeby religii katolickiej w 1945 r., jako filialny parafii w Lubrzy. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. zastąpiono dotychczasowe pokrycie z łupka dachówką ceramiczną karpiówką. W latach 70. odświeżono i pomalowano wnętrze. Wówczas też zamurowano otwór wejściowy w ścianie wschodniej podłużnej. Wykonano także naprawę uszkodzonych słupów drewnianych konstrukcji szkieletowej ścian. Prawdopodobnie w okresie tym wymieniono także stolarkę okienną wprowadzając zamiast ramy okiennej zamkniętej łukiem odcinkowym, okna o wykroju prostokąta. Częściowo zastąpiono także drewnianą podwalinę podmurówką z cegły. W ostatnich latach położono nową posadzkę usuwając wprowadzoną po wojnie wylewkę betonową. Historyczne ławki przeniesiono na empory a na ich miejsce ustawiono nowe.

Źródło: lwkz.pl

0 recenzji do Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 14 976 razy