Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

PCPR Świebodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej.

0 opinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

Napisz recenzję