Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

PCPR Świebodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej.

Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie informuje, że w tut. Centrum przyjmuje psycholog który udziela między innymi pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym oraz świadczy specjalistyczne poradnictwo klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

Kontakt

  • 68 47 553 53 – Sekretariat/Księgowość/Dyrektor: mgr Ludmiła Janik;
  • 68 47 553 50 – Stanowisko do spraw pieczy zastępczej – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;
  • 68 47 553 51 – Zespół do spraw świadczeń pomocy społecznej- rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • 68 47 553 52 – Dofinansowania ze środków PFRON, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej;

Źródło: pcpr.swiebodzin.pl

0 recenzji do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 9 551 razy