Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Ewa Bekisz

Tel. 696 080 735

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Grzegorz Janicki

Tel. 795 539 347

W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

1. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt –

– lek.wet. Piotr Grobelny, tel. 696080736

2. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego – lek.wet. Ryszard Połozowski , tel. 600059818

2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności:

1. Inspektor Weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia

zwierzęcego – lek.wet. Kamila Plichta, tel. 696080734

2. Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności poch. zwierzęcego –  lek.wet. Wiesław Zajdel, tel. 533080735

3) Zespół do spraw pasz i utylizacj:

1. Inspektor Weterynaryjny ds. higieny pasz i uppz  – mgr inż. Dorota Hołownia-Ćwierz, tel. 604398347

4) Zespół do spraw finansowo księgowych:

Główny Księgowy Alicja Pawliszyn

Z-ca Głównego Księgowego Alicja Młynarczak

5) Zespół do spraw administracyjnych:

Inspektor Marzanna Sadowska-Fischbach

Informatyk Damian Piechocki

Pracownik gospodarczy Izydor Koczur

Źródło: piw.swiebodzin.pl

Udogodnienia

0 recenzji do Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 15 543 razy