Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie

Uczę się aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być.

Uczę się aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im Fryderyka Chopina jest placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom, środowisku. PSP nr 2 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie. Dąży do wprowadzania swoich uczniów w różnorodne dziedziny życia, a także zapewnia możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki, odpoczynku. Szkoła zmierza do wzmacniania poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej.

Placówka zlokalizowana jest w parku, w centralnej części miasta. Mieści się w dwóch budynkach, w których znajdują się:

  • Budynek A – gabinety przedmiotowe klas IV-VI, – biblioteka i czytelnia z bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem, wideoteka, komputerami, aula ze sceną, – gabinet dyrektora, wicedyrektora i sekretariat szkolny, – gabinet pedagoga, – pracownia komputerowa dla klas IV-VI,
  • Budynek B – klaso-pracownie edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, – stołówka szkolna, – świetlica, – gabinet pielęgniarki, – sala komputerowa dla klas 0-III, – sala do realizacji wychowania przedszkolnego, – sala gimnastyczna (mała i duża) dobrze wyposażona w urządzenia i sprzęt sportowy.

PSP nr 2 dba o wysoką jakości i profesjonalizm pracy pedagogicznej. Zatrudnia dobrze przygotowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej.

Jest otwarta na współprace z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Szkoła posiada swoją historię i bogate tradycje – rozpoczęła działalność 17.09.1945r., – uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie im. Fryderyka Chopina nastąpiło 30.01.1965r., – przyjęcie własnego hymnu nastąpiło w dniach 23-28.03.1976r., – 01.09.1990r. oddano nowy budynek dydaktyczny szkoły. Szkoła rozwija się bardzo prężnie, wzrasta jej ranga w środowisku lokalnym. Wielu mieszkańców miasta jest z nią emocjonalnie związanych, gdyż całe pokolenia są jej absolwentami.

Uczeń – absolwent szkoły: – posiada dużą wiedzę i umiejętności, – myśli krytycznie, – umie wyrazić i uzasadnić swoje sądy, – jest pracowity i wytrwały, – umie komunikować się z innymi ludźmi, – jest zdolny do głębokiego kontaktu duchowego z drugim człowiekiem, – pracuje nad emocjami, – potrafi dokonać samooceny, – jest odpowiedzialny za siebie i innych, – umie się koncentrować.

0 recenzji do Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 14 767 razy