Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie

im. Janusza Korczaka w Świebodzinie

19 lat temu w 1992 roku, władze miasta Świebodzin postanowiły w budynku administracyjnym należącym kiedyś do Eltermy, a następnie Zespołu Szkół Zawodowych powołać szkołę podstawową. Było to odpowiedzią na apel mieszkańców osiedla Widok, troszczących się o swoje pociechy, przemierzające codziennie daleką i coraz bardziej niebezpieczną drogę do Szkoły Podstawowej nr 1. Kuratorium Oświaty rozpisało konkurs na stanowisko dyrektora.

14 lutego 1992r. przed komisją pod przewodnictwem naczelnik Delegatury K.O. mgr Mirosławy Gwizdalskiej stawił się ambitny, pełen pomysłów na nową szkołę mgr Grzegorz Zdziennicki – ówczesny nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Komisja, w obecności Burmistrza Miasta Zdzisława Janczury, powierzyła mu początkowo obowiązki dyrektora organizatora, a następnie dyrektora szkoły.

Dyrektor Grzegorz Zdziennicki w kwietniu 1992r rozpoczął żmudną pracę, aby 1 września Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie zainaugurowała swoją działalność dydaktyczną. Najważniejszą sprawą było zatrudnienie odpowiednich nauczycieli i pracowników administracyjnych. Po przeprowadzeniu licznych rozmów kwalifikacyjnych, 1 sierpnia przy jednym stole, w odziedziczonym po Zespole Szkół Zawodowych pokoju nauczycielskim, zasiedli na pierwszej radzie organizacyjnej:

Udogodnienia

0 recenzji do Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 10 441 razy