Publiczne Przedszkole nr 3 w Świebodzinie

im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie mieści się w zabytkowym budynku. Swoją działalność edukacyjną prowadzi nieco ponad sześćdziesiąt lat, bo już od roku 1951. W okazałym obiekcie mieści się siedem sal zabaw dla dzieci. Sale są przestrzenne, kolorowe, estetycznie urządzone. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do wzrostu i wieku dzieci. Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną, która uwzględnia potrzeby rozwojowe każdego dziecka, sprzyja stymulowaniu różnych form aktywności poznawczej, zainteresowań i uzdolnień dzieci. W pobliżu sal znajdują się nowoczesne i funkcjonalne łazienki i toalety dla dzieci. Posiłki są spożywane na jednej, wspólnej dla wszystkich grup stołówce przedszkolnej. Obok stołówki znajduje się zaplecze kuchenne. W obiekcie są pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla dzieci. Do przedszkola przylega zielony, bardzo przestrzenny plac zabaw wyposażony w piaskownice i ekologiczny sprzęt z przeznaczeniem do zabaw ruchowych dzieci. Całość jest ogrodzona i zabezpieczona w granicach prawa przed ruchem pojazdów, co sprzyja zapewnieniu przedszkolakom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki.

Osiągnięcia

Osiągnięciem przedszkola jest: wszechstronny rozwój dziecka, aktywna współpraca z bliższym i dalszym środowiskiem przedszkola, wspomaganie rodziców w procesie wychowania, wieloaspektowy zakres współpracy z rodzicami naszych dzieci, poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia przedszkola, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny, współpraca z partnerskim przedszkolem w Neuenhagen (Niemcy), udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i działaniach charytatywnych na rzecz dzieci, ludności naszego miasta oraz różnych instytucji i organizacji społecznych, uczestniczenie w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne i osiąganie na tym polu sukcesów w postaci zajmowania wiodących miejsc, otrzymanie wyróżnienia i dyplomów np. w Konkursie plastycznym PCK, w Turnieju pn. Bezpieczna zerówka, międzynarodowym konkursie plastycznym „Mama, Tata i Ja”, II miejsce w konkursie fotograficznym „Pocztówka z mojego miasta”,udział w programach i przedsięwzięciach tj. Ogólnopolski Program Aquafresh, w tym konkurs plastyczny, Program Święto Drzewa, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Przedsięwzięcie Góra Grosza, Program Kubusiowi Przyjaciele Natury, Program Czyste Powietrze Wokół Nas, inne, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, Świebodziński Dom Kultury, Urząd Miejski w Świebodzinie, Nadleśnictwo w Świebodzinie, Biblioteka Publiczna w Świebodzinie, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Lokalny w Zielonej Górze, Polski Czerwony Krzyż Oddział Lokalny w Świebodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr2,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie, Publiczne Przedszkole nr 6, nr 7, nr 4 w Świebodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie, Przedszkole w czerwcu w roku 2014 uzyskało tytuł „Bezpiecznego Przedszkola” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Przedszkole – Bezpieczne Dziecko. Przedszkole bierze udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia logopedyczne,zajęcia specjalistyczne,spektakle teatralne,koncerty.

Historia

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie mieści się w zabytkowym budynku. Swoją działalność edukacyjną prowadzi ponad sześćdziesiąt lat, bo już od roku 1951.

Personel

Ogólna liczba personelu pedagogicznego przedszkola: 15 pedagogów czynnych zawodowo. Wszyscy nauczyciele legitymują się przygotowaniem pedagogicznym, a 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ogólna liczba personelu administracji i obsługi przedszkola: 14 osób

0 recenzji do Publiczne Przedszkole nr 3 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 8 424 razy