Publiczne Przedszkole nr 4 w Świebodzinie

z Grupą Żłobkową

W naszym przedszkolu nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Dążymy do tego, by nasze przedszkole było placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną. Zapewniamy dzieciom zróżnicowane i ciekawe pomoce dydaktyczne, by mogły w pełni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zachęcamy do działań metodami aktywnymi rozwijającymi zamiłowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań a jednocześnie umożliwiającymi wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rozumiemy znaczenie współpracy z rodzicami, dlatego zachęcamy ich do współtworzenia naszej przedszkolnej społeczności, korzystając z ich doświadczeń, sugestii i uwag. Rozumiemy, iż dziecko rozwija się najlepiej w sytuacjach, gdy czuje się pewnie i bezpiecznie, dlatego w naszej placówce główny nacisk kładziemy na stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery pełnej zrozumienia, akceptacji i stosunków partnerskich. Liczba miejsc- 95 w tym: grupa żłobkowa- 20 grupy przedszkolne- 75.

Osiągnięcia

 • Nasi wychowankowie cechują się wysokim poziomem przygotowania do nauki w szkole
 • Prowadzimy urozmaicone zajęcia wykorzystując innowacyjne metody dydaktyczne: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ekspresji ruchowej Carla Orffa, Gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów, Ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, metodę pedagogiki zabawy, Bajkoterapię
 • Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach , turniejach i akcjach zdobywając nagrody , wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa : – konkursy plastyczne Akademii Misia Haribo- II miejsce, dyplomy uczestnicwa – Międzyprzedszkolne konkursy recytatorskie i muzyczne – wyróżnienia – Międzyprzedszkolne konkursy plastyczne – wyróżnienia – Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka” – Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – Występy artystyczne przedszkolaków w akcji Motoserce, Motocykliści dzieciom – Jako przedszkole organizujemy konkursy w różnorodnej formie i o różnorodnej tematyce.
 • Od wielu lat cyklicznie prezentujemy prace plastyczne naszych wychowanków i ich rodziców lokalnej społeczności organizując wystawy w centrum miasta , w budynku Urzędu Miasta, we współpracy z organem prowadzącym
 • Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, zarówno ogólnopolskich i lokalnych: „Góra grosza”, „Szlachetny Miś „, zbieramy nakrętki dla Luizy, pomagamy zwierzętom z „Azylu na Koziej”,
 • Od lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizując spotkania czytelnicze ze środowiskiem rodzinnym pod hasłem „Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom”
 • Cyklicznie organizujemy spotkania edukacyjne z rodzicami prowadzone metodą warsztatową (warsztaty plastyczne), oraz zajęcia otwarte (zajęcia logopedyczne)
 • Realizujemy program edukacyjny i prozdrowotny:Akademia Aquafresh . Realizujemy zbiórkę baterii W programie Reba – oganizacja odzysku
 • Posiadamy certyfikaty „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, certyfikaty Akademii Przedszkolaka w projektach- Zdrowo się odżywiamy, Edukacja ekologiczna w przedszkolu.
 • Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
 • Współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Świebodzinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie
 • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Świebodzinie, bierzemy udział w spotkaniach autorskich, cyklicznych zajęciach bibliotecznych, feriach w bibliotece . Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Świebodzinie
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne : -„Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu w celu zwiększenia możliwości stałego kontaktu i zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu placówki” -„Razem z mamą i tatą zaczaruję świat” -„Książka przyjacielem dziecka” -„Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom” -„Poznajemy środowisko lokalne- odwiedziny w zakładach pracy rodziców”.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, zajęcia biblioteczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z elementami socjoterapii.

0 recenzji do Publiczne Przedszkole nr 4 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 19 619 razy