Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, każdy wychowanek jest indywidualnością...

Przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągniecie „gotowości szkolnej”.

Misja przedszkola brzmi:

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, każdy wychowanek jest indywidualnością, w której dostrzegamy „ukryty skarb”. U nas każdy czuje się bezpiecznie.

Celem działalności placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole pracuje w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny Wiesławy Żaby-Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej „Nasze przedszkole”.. Placówka mieści się w budynku celowo wybudowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 r.ż. do 7 r.ż W roku szkolnym 2017/2018 będzie 186 dzieci w następujących grupach rodzinnych i jednorodnych.

 • Grupa I „Misie” – rodzinna – 4- 5- 6- latki,
 • Grupa II „Motyle” – rodzinna – 4-5-6- latki,
 • Grupa III „Pszczółki”- jednorodna – 6- latki,
 • Grupa IV „Wiewiórki” – jednorodna – 5 -latki,
 • Grupa V „Biedronki” – rodzinna – 3-4-5 – latki,
 • Grupa VI „Jeżyki” – rodzinna – integracyjna 4-5-6-7- latki,
 • Grupa VII „Żabki”- jednorodna – 3- latki,
 • Grupa VIII „Kotki”- rodzinna- 3-4-5 latki (oddział mieści się w SP 3).

Przedszkole zatrudnia 21 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel wspomagający, 1 logopedę na 14/20 etatu, 1 nauczyciel katechezy na 2/22 etatu,1 nauczyciel języka angielskiego na 7/25 etatu.

Kadra pedagogiczna posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe tzn. 5 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych , 4 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta.

Placówka zatrudnia również 13 pracowników administracyjno-obsługowych na pełnych etatach, 2 osoby pracują na umowę zlecenie – inspektor BHP oraz fizjoterapeutka.

Przedszkole jest wspaniale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. Posiada sprzęt do stymulacji polisensorycznej, pomoce do prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori, programy do diagnozy i terapii mowy i języka (programy komputerowe), programy do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka nasza dysponuje również programami multimedialnymi do pracy z czterema tablicami interaktywnymi, które mamy w naszym przedszkolu,

Przedszkole od stycznia 2009 roku prowadzi stronę internetową placówki, gdzie każdy rodzic na bieżąco może zobaczyć działania swojego dziecka w codziennym życiu przedszkola.
Chętnych dla pogłębienia wiedzy na temat pracy naszego przedszkola zapraszamy do odwiedzenia strony: http://pp5swiebodzin.edupage.org

Dodatkowe zajęcia

 1. Zajęcia korekcyjne
 2. Religia
 3. Zajęcia logopedyczne
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców
 5. 1 raz w miesiącu – Koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego
 6. Rytmika
 7. J. angielski
 8. Zajęcia fizjoterapeutyczne

0 recenzji do Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 20 060 razy