Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Lecha Wierusza w Świebodzinie, jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawnej umysłowo i ruchowo oraz z autyzmem, w wieku od 0 do 24 lat.

Zakres zajęć obejmuje rozwój motoryczny, stymulację polisensoryczną, rozwój mowy i języka lub innych sposobów komunikacji, orientację i poruszanie się w przestrzeni, usprawnianie wzroku, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zajęcia prowadzą specjaliści z wielu dziedzin, którzy tworzą zespół. Zależnie od potrzeb dziecka są to m.in.: psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz. Zespół ten zapewnia dzieciom i ich rodzinom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • Publiczne Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Organem prowadzącym SOSW jest Rada Powiatu Świebodzińskiego a nadzór sprawuje pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

0 recenzji do Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 11 125 razy