Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Co i jak załatwić w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie? Lista wydziałów władz administracyjnych powiatu.

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie realizuje zadania na rzecz organów Powiatu, jego mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.

W celu podniesienia jakości obsługi i usprawnienia funkcjonowania urzędu, Starosta Świebodziński zdecydował o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Realizacja założonego celu możliwa będzie dzięki:

  • otwarciu urzędu na kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem narzędzi informatycznych,
  • realizacji zadań urzędu w oparciu o przejrzyste procedury opisane m.in. w kartach usług publicznych,
  • podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz utrzymywaniu wśród nich świadomości służebnej roli Starostwa wobec mieszkańców powiatu,
  • sprawnej obsłudze skarg wraz z wprowadzaniem działań korygujących i zapobiegawczych,
  • skutecznemu pozyskiwaniu funduszy UE,
  • budowaniu wśród mieszkańców świadomości roli i wagi jaką spełnia powiat w sprawnym funkcjonowaniu administracji publicznej.

Kierownictwo Starostwa zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz zapewnia, że niniejsza polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Co i jak załatwić – lista wydziałów

Źródło: swiebodzin.pl

0 recenzji do Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 21 476 razy