Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzinie

Uczeń potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie - bo to jest jego życie. Potrafi myśleć i działać z innymi - bo żyje wśród innych.

Obecnie w szkole uczy się 799 uczniów w 36 oddziałach od klas pierwszych do szóstych. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci.

Motto szkoły brzmi:

Uczeń potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie – bo to jest jego życie. Potrafi myśleć i działać z innymi – bo żyje wśród innych.

Kadrę szkoły tworzą dobrze przygotowani nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej.Wspierają ich zaangażowani i sumienni pracownicy obsługi. Nauczyciele z przekonaniem w pracy z uczniami stosują od dawna sprawdzone ale także najnowsze metody nauczania.

Nasz zespół pracowników z zaangażowaniem pracuje nad tym, aby każdy absolwent opuszczający mury naszej szkoły był:

 • samodzielny,
 • uczciwy,
 • odpowiedzialny,
 • ciekawy świata,
 • tolerancyjny,
 • obowiązkowy i punktualny oraz by:
  • szanował prawo i godność innych ludzi,
  • nabywał wiedzę i umiejętności,
  • myślał logicznie,
  • umiejętnie wyrażał i uzasadniał swoje sądy,
  • pracował nad emocjami i swoją osobowością.

Staramy się ukierunkować nasze oddziaływania wychowawcze ustalając priorytety, którymi dla nas są: – umiejetne i twórcze życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie, – poznanie i stosowanie zachowań służących szeroko pojętemu zdrowiu własnemu i bliskich ludzi, – stosowanie i propagowanie postaw proekologicznych.

Szkoła prowadzi nauczanie etyki oraz religii różnych wyznań. W pracy z uczniami wspierają nauczycieli pedagodzy szkolni, logopeda oraz specjaliści terapii i rewalidacji. Szkoła skutecznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz licznymi instytucjami wspomagającymi.

Wykwalifikowana kadra dba o budowanie dobrych relacji i więzi między dziećmi oraz odpowiedni poziom oferowanych zajęć umożliwiając właściwy rozwój. Dużo uwagi poświęca się kontaktom z rodzicami, którzy chętnie i licznie współpracują ze szkołą. Poprzez właściwy dobór zajęć dbamy o w miarę najpełniejszy rozwój każdego dziecka.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia nie tylko w ciekawych zajęciach, ale także w różnych konkursach i projektach. Zdobyte w nich nagrody i wyróżnienia motywują do aktywności i umożliwiają solidne przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. Budynek szkoły jest bezpieczny, wyposażony w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo dzieci w placówce wzmocnił system kontroli wejść i wyjść do i ze szkoły.Ponad 96% rodziców naszych uczniów wyraża zadowolenie z jego wprowadzenia.

Do dyspozycji naszych uczniów mamy bogato wyposażone miejsce zabaw oraz plac zabaw. Kuchnia szkolna umożliwia skorzystanie z obiadów, a świetlica zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych (7.00-15.30). O zdrowie i bezpieczeństwo dba też pielęgniarka szkolna obecna w szkole codziennie.Prowadzi program profilaktyki prozdrowotnej i edukuje uczniów w zakresie ochrony zdrowia. Szkoła organizuje dowóz uczniów dojeżdżających, zamieszkałych w obwodzie.

Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się liczne imprezy i akcje organizowane przez szkołę we współpracy z rodzicami – festyn szkolny F6 – Forma na szóstkę, kiermasze świąteczne Dzień Patrona Szkoły. Prężnie i z zaangażowaniem działająca Rada Rodziców od kilku lat organizuje coroczny Bal Charytatywny. Nasza szkoła w ciągu ostatnich lat rozwija się bardzo prężnie, jej ranga w środowisku lokalnym systematycznie wzrasta. Wielu mieszkańców południowej części Świebodzina jest z nią związanych szczególnymi emocjami, gdyż kolejne pokolenia są absolwentami „szóstki”.

0 recenzji do Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 21 477 razy